Admission

PG Admission Rounds

    Fee Structure : Click Here 

   Admission Link : Click Here

    Admission Dates : Click Here

    Documents to be attached at the  time of Admission : Click Here

    SPOT ROUND Physics : Click Here

    SPOT ROUND : Click Here

    SECOND  MERIT  LIST

M. Sc. Chemistry
M.S c. Maths
M.Sc. Physics

    FIRST MERIT  LIST

  M.Sc. Physics
  M.Sc. Chemistry
 M.Sc. Mathematics
M.Com. Advanced Acounting
M.Com. Business Administration
M.Com. Advanced Costing

 

पदव्युत्तर  अभ्यासक्रमासाठी ऍडमिशन फॉर्म २०२१-२२ भरण्यासाठी आवश्यक सूचना ( form भरणेसाठी शक्यतो Google Chrome Browser चा वापर  करावा )
  • कॉलेजच्या वेबसाईटवर गेल्यानंतर  Admission 2021-22 टॅब ला क्लिक करावे.
  • PG Admission 2021-22 या टॅबला click करावे.
  • Click Here to apply online असे दिसेल त्यावर click करावे
  • Click केल्यानंतर New Registration ला जाऊन  सर्व माहिती भरून    Register button ला क्लिक करावे. ( एकापेक्षा जास्त  अभ्यासक्रमासाठी Registration करावयाचे असल्यास मोबाइल नंबर  आणि ई-मेल तोच ठेवावा फक्त User Name बदलावे)
  • त्यानंतर दिलेल्या मोबाइल नंबर वर User Name आणि Password मिळेल.
  • मिळालेला User Name आणि Password वापरून login करावयाचे आहे
  • Form submit झालेनंतर भरलेल्या अर्जाची प्रत  College मध्ये जमा करावी 
  • पुढील सूचना वेळोवेळी वेबसाइट वर प्रसिद्ध करणेत येतील. 

   Revised General Merit List  

            M.Sc. Physics
   M.Sc. Chemistry
        M.Sc. Mathematics
            M.Com.

                                                Back

 

 

 

Top

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Show Hide

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default